← guztiak

Itziarren Semeak

KANTUA: Dale Candela
TALDEA: Itziarren Semeak
Abaroa ikusentzunezkoak arduratu da irudietaz.